Lata 70-te                                                         Lata 90-te                                                                        Stan obecny

Budynek szkoły podstawowej

Nie wiadomo, kiedy powstała pierwsza szkoła. Podobno istniała ona już przed 1740 rokiem.  W 1818 roku w szkole wykładał po polsku nauczyciel Sokołowski, i było 79 uczniów.  W 1935 roku szkoła liczyła 4 klasy i 8 oddziałów oraz 176 uczniów. Nauka odbywała się w klasach łączonych. W szkole pracowało 4 nauczycieli: Neumann, Mojan i Cebrowska oraz kierownik szkoły Gustaw Kempf (prowadził również wiejską orkiestrę). Do roku 1936 szkoła mieściła się
w budynku, w środku wsi (potem była w nim poczta). Z czasem szkoła zaczęła być ciasna i urządzono jedną izbę lekcyjną u karczmarza. Nową szkołę zbudowano w 1936 roku. Szkoła posiadała 4 sale lekcyjne i duży korytarz. Do budynku przybudowano mieszkanie dla kierownika. Budową opiekował się Kempf, który krótko przed II wojną światową zmarł, a jego grób znajduje się wśród zadrzewień śródpolnych w okolicy Pszczółek.  Podczas wojny kierownikiem szkoły byli Dosow, potem Wolski. Kierownikiem szkoły po wojnie przez 4 lata był Józef Ciszewski, po nim Jan Słowikowski. W 1957 roku kierownikiem szkoły został Marcin Skrocki, było wtedy 145 dzieci. Pracowało 4 nauczycieli: Irmina Skrocka, Irena Kotuła, Maria Rostek, i od 1959 Inga Rattay. W tym też roku kierowanie szkołą przejęła na rok Irmina Skrocka.     W 1960 roku kierownikiem został Jan Bogusz, uczyli: Irena Kotuła, Maria Rostek oraz Jan Rejszel i Halina Juchimiuk. Uczęszczało 191 uczniów.  W 1961 roku założono przy szkole wieczorową Szkołę Przysposobienia Rolniczego. W roku 1963 zaczynają pracę w szkole Danuta Tercjak, w 1964 Genowefa Trzcińska, a w 1965 Mirosława Ciszewska. Uczniów było 180.  Od 1967 roku kolejno kierowali szkołą:
Kazimierz Dechnik, Kazimierz Papiernik, Genowefa Rejszel, Teresa Wawrzynowicz, Mielnicki Mieczysław, Andrzej Szabelski, Jadwiga Grenda. W 1982 r. w szkole pracowali: Andrzej Szabelski- dyrektor, Jadwiga Grenda, Grażyna Kociuba, Genowefa Rejszej, Jan Rejszel, Halina Żeszko, Marianna Rejchel- woźna, rozpoczęli pracę jako nauczyciele: Bogusława Bednarczyk, Wojciech Brzeziński, Bożena Krion, Elżbieta Skorupska. Barbara Żeszko. W następnych latach: Gizela Lipka, Alicja Dąbrowska, Alina Karpienko, Julianna  Jarecka. W 1990 roku szkołę rozbudowano do stanu obecnego. W latach 2003-2005 budynek szkoły został wyposażony w nowe okna, wykonano termoizolację.

W szkole uczy 8 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie , 3 nauczycieli na część etatu. Personel obsługi składa się z dwóch pracowników. Nauczyciele stanowią najliczniejszą i najbardziej wykształconą grupę wiejskiej inteligencji. Szkoła realizuje szereg zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Praca z uczniem rozciąga się ponadto na zajęcia pozalekcyjne: w kołach zainteresowań (ekologicznym, sportowym, tanecznym, recytatorskim), zajęciach sportowych (turnieje piłki ręcznej, nożnej, siatkowej, tenisa stołowego, rozgrywki halowe, biegi przełajowe, rozgrywki w piłkę plażową i ringo), podczas pracy świetlicy szkolnej (opieka nad uczniami dojeżdżającymi, pomoc w odrabianiu lekcji, zabawy i gry świetlicowe, teatrzyk samorodny)  oraz środowiskowej (realizacja programów profilaktycznych, pogadanki profilaktyczne, zajęcia plastyczne, techniczne, sportowe) i harcerstwie (zbiórki, akcje, wspólne ogniska, biwaki), podczas wycieczek i imprez szkolnych (akademie, obchody uroczystości, święta, happeningi, występy szkolnego kabaretu). Organizowane jest wiele konkursów (ortograficzne, matematyczne, czytelnicze, plastyczne), zawodów i olimpiad wiedzy szkolnej (Omnibus, wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy Pożarniczej, Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) itp. Uczniowie są przygotowywani do egzaminów na kartę rowerową. W szkole prowadzone jest dożywianie uczniów. Szkoła współpracuje z Centrum Kultury i Sportu w Mikołajkach, biblioteką publiczną, parafią rzymsko-katolicką, Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach, Powiatową Strażą Pożarną w Mrągowie, policją, Muzeum Regionalnym w Mikołajkach, szkołami podstawowymi i gimnazjum w Mikołajkach, Olszewie, Baranowie